EST    FIN    SWE    ENG
Kampaania Uudised Tellimine Club One Kontakt

VALI TOOTEGRUPP
Maiustused
Esmatarbekaubad
Õlu
Siider
Long drink
Karastusjoogid
Mahlad
Energiajoogid
Viin
Rumm
Tekiila
Konjak
Brändi
Viski
Kange liköör
Lahja liköör
Džinn
Vein
Portvein
Šampanja
Vahuvein
Vermut
Glögid
Bitter
Ready-To-Drink
Muud

2 + 2 reegel kaupluses
Esmatarbekaubad Tallink Travel Shopist
Tule Moe Outleti suurele kevade alguse šopingule! Kogu kaup soodushinnast -50%
Astu kevadele vastu moodsalt ja soodsalt! Moe Outletis naiste kleidid ja pintsakud eriti heade hinda
​Naistepäeva eripakkumine! Moe Outletis kõik naistekaubad lisaallahindlusena -50%

Sadama Market kliendiprogrammi reeglid

01.03.2017

I Kasutatud mõisted

1.1. Sadama Market kliendiprogrammi reeglites kasutatakse käeolevas reeglite punktis määratletud mõisteid (välja arvatud juhtudel, kui neis on selgesti näidatud või kontekstist selgub muu):
1.2. Sadama Market - Sadama Market kaupluste kett, mida opereerib AS Tallink Duty Free, registrikood 10179520, Sadama 5/7, Tallinn 10111, Harjumaa (edaspidi Sadama Market).
1.3. Programm – Sadama Marketi  Eesti kauplustes teostatav kliendiprogramm.
1.4. Kliendikaart - programmis osalejale väljastatav Sadama Marketi kauplustes allahindlust võimaldav kaart.
1.5. Sadama Marketi kliendiprogrammi süsteem – Sadama Marketi klientide internetilehekülg, aadressil www.sadamamarket.ee, mis on määratud programmis osalejatele.
1.6. Reeglites määratlemata mõisted selgitatakse vastavatest õigusnormidest juhindudes.

II Üldsätted

2.1. Programm ja edaspidi näidatud tingimused kehtivad kõikides Eestis asuvates Sadama Marketi kauplustes alates 1.märts 2017.
2.2. Programmiga liitumisel annab klient nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks programmi reeglites toodud ulatuses ja tingimustel. Kliendil on õigus antud nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Sadama Marketit.
2.3. Sadama Market kasutab kliendi isikuandmeid üksnes programmi läbiviimiseks ja e-kirjade saatmiseks ja pakkumiste tegemiseks.
2.4. Sadama Market kohustub isikuandmete töötlemisel lähtuma isikuandmete kaitse seadusest, kinni pidama konfidentsiaalsuse nõuetest ning mitte avaldama programmis osalevate klientide isiklikke andmeid kolmandatele isikutele ilma kliendi nõusolekuta, v.a juhul kui andmete väljastamise kohustus tuleneb seadusest.
2.5. Sadama Market jätab endale õiguse muuta programmi reegleid (välja arvatud isikuandmete töötlemist puudutavad sätted), teatades sellest Sadama Marketi kodulehel mitte hiljem kui 30 päeva ette.

III Programmiga liitumine ja kliendikaartide väljastamine

3.1. Programmiga võib liituda vähemalt 18-aastane füüsiline isik, kes on täielikult täitnud ankeedi Sadama Marketi kliendiprogrammi kliendikaardi saamiseks ning on selle esitanud Sadama Marketi kaupluse personalile. Sadama Marketil on õigus jätta programmiga liitumise avaldus rahuldamata, kui ankeedi kohustuslikud väljad on täitmata.
3.2. Kliendikaart aktiveeritakse ja väljastatakse kliendile peale avalduse kinnitamist Sadama Marketi poolt. Kui kliendi andmed on sisestatud programmi andmebaasi, võib programmis osaleda sooviv klient ühineda Sadama Marketi kliendiprogrammi süsteemiga internetiaadressil www.sadamamarket.ee.
3.3.  Kliendikaart on isiklik ning seda võib kasutada ainult kliendikaardi omanik. Sadama Marketi kaupluse personalil on õigus paluda kliendil esitada isikut tõendav dokument.
3.4. Kliendikaardi kaotamisel kohustub klient sellest esimesel võimalusel teatama Sadama Marketi kaupluses personalile, telefonil +372 631 8249 või e-kirjaga aadressil info@sadamamarket.ee. Kliendikaart blokeeritakse teate saamise päeval.
3.5. Uue kliendikaardi väljastamiseks esitab klient uuesti ankeedi Sadama Marketi kaupluse personalile. Kliendile väljastatakse uus kliendikaart uue registreerimisnumbriga. 

IV Kliendikaardi kasutamise reeglid

4.1. Sooritades ostu Sadama Marketi kauplustes, saab klient :
4.1.1. kõikidelt ostudelt 3 % soodustust v.a pandipakendi tasu ja tubakatooted;
4.1.2 5% soodustust üle 250 euro suurustelt ostudelt, v.a pandipakendi tasu ja tubakatooted;
4.1.3. ostes Sadama Marketi kauplustest kolme kuu jooksul kaupu vähemalt 1000 euro väärtuses,  pakub Sadama Market kliendile ja ühele tema kaaslasele tasuta edasi-tagasi reisi Tallinki laevaga Tallinn-Helsingi liinil (NB! Lisandub kütuse lisatasu ja sadamamaks).  Kolmekuuline ostude arvestusperiood on kalendriaasta lõikes ära määratletud kvartalitega (01.01 – 31.03 / 01.04 – 30.06 / 01.07 – 30.09 / 01.10 – 31.12).
4.1.4 Kliendikaardi soodustused ei kehti Sadama Marketi Outletis.
4.2. Sadama Market kliendikaart tuleb esitada enne kaupade eest tasumist.
4.3. Sadama Market jätab endale õiguse teha muudatusi hinnakirjas. 

V Lõppsätted

5.2. Kui kliendi isiklikud andmed (e-posti aadress, telefoninumber) muutuvad, tuleb sellest teatada Sadama Marketi kaupluse personalile või telefonil +372 631 8249 või e-kirjaga aadressile info@sadamamarket.ee.
5.3. Kliendikaardi kasutamisest loobumiseks teavitab klient Sadama Marketit e-kirjaga aadressil info@sadamamarket.ee
5.3.3. Tallink Duty Free lõpetab kliendi osaluse programmis, kui klient on esitanud avalduses valeandmeid.
5.4. Pärast programmis osalemise õiguste lõppemist blokeeritakse kliendile väljastatud kliendikaart automaatselt.
5.5. Kliendiprogrammi reeglid, samuti ka muu informatsioon asuvad internetiaadressil www.sadamamarket.ee ja on kättesaadavad Sadama Marketi kauplustes.  

E-mail: travelshop@tallink.ee    |   Lootsi 13, Tallinn 10151     |    Tähelepanu!  Tegemist on alkoholiga. Alkohol võib kahjustada teie tervist.